Vid arrendeauktionen 21 Dec.

Eskelhems kyrkoherdeboställe samt Tofta annexhemman afgafs intet antagligt anbud, hvadan ny auktion förrättas i domkapitlets expeditionslokal onsdagen 16 Januari kl. 11 f. m.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1