Till ordförande

i Hejde sockens kommnnalnämd är utsedd fanjunkaren J. N. Hederfeld vid Tipsarfve och till ordförande i socknens fattigvårdsstyrelse hemmanseg. August Pettersson Sigsarfve.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1