Tillkännagifves, att den Högste efter sitt anvisa råd behagat från detta jordelifvet hädankalla min ömt älskade make hemmansegaren OLOF OLOFSON, Vesterbjers i Gothem, som efter 8 dygns svårt och smärtsamt lidande stilla och fridfullt afsomnade tisdagen 24 Dec., kl. half 7 f. m., i en ålder af 50 år, 8 mån. och 7 dag., djupt sörjd och begråten af mig, bara, en åldrig moder, syskon, slägt och vänner.
Maria Olofson.

Dav. ps. 68: 20, 21. Sv. ps.-b. 477.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1