Att den Högste efter sitt allvisa råd hemkallat min kära maka Kristina Gustafva Klintström, född Cedergren, som afled å Klintehamn juldagen 25 Dec. 1879, kl. 10 f. m., i en ålder af 62 år, 11 mån. och 8 dagar, varder härigenom den aflidnas slägtingar och vänner tillkännagifvet
E. N. Klintström.

Sv. ps.-b. 473: 1, 2.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1