Tillkännagifves, att vår lilla, kära älskade dotter GERDA ADOLFINA stilla afled i Visby 29 December, i en ålder af 2 år, 2 mån. och 20 dagar, djupt sörjd af föräldrar, syskon och anhöriga.
Anna Vahlqvist, f. Bergman.
Johan Vahlqvist.

Sv. ps.-b. 493.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1