Tillkännagifves, att min kära maka Margareta Kristina Larsson, född 18 April 1828, stilla afled 2 Lilla Hästnäs 27 December 1878, kl. half 3 f. m., sörjd och saknad af mig, tvänne söner samt slägt och vänner.
J. P. Hejdenberg.

Rom. 7: 24. Sv. ps.-b 347: 1, 2.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1