Albrekt Leopold Lönnroth,

näst äldste kapten vid Gotlands nationalbeväring afled efter en lång och smärtsam sjukdom i måndags. År 1861 utnämdes han till kapten vid nationalbeväringen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1