Tillkännagifves, att f. d. husbonde-hustrun MARIA THOMASSON, född Magnidotter, stilla afled vid Lilla Kyrkebys i Hejnum, onsdagen 1 Januari 1879, kl. 2 f. m., i en ålder af 77 år, 9 mån. och 29 dag.; sörjd och saknad af make, barn, barnbarn,
slägtingar och många vänner.
Olof Thomasson.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2