Å förslag till Vänge pastorat

är i första rummet uppförd v. pastor E. Kahl, i andra d:o domkyrkoadjunkten A. H. Hallström. Tredje rummet är förkunnadt ledigt till 30 dagar härefter.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2