Från sjön.

Kapten Lindström, förande skeppet Eugenie, harerhållit order att afmönstra i Varberg, hvadan saltbrist antagligen blir här rådande. Redan har priset å denna förnödenhetsvara ansenligt stigit hos detaljhandlandena.Gotlands Tidning
Onsdagen den 3 januari 1883
N:r 1.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.