Väderleken

har allt sedan medio af vexlande med snö och regn, kallt och blidt. Den 16 november föll snö, som under påföljande dagarna öfvergick till betydligt yrväder, så att den 19 hade vi ypperligt slädföre, men från den 23 och till den 26 var väderleken mycket regnig hvarför och all snö då försvann från gator och vägar. Första hälften af december månad var ungefär densamma, men juldagarna voro angenäma genom hög och frisk luft med 2 á 3 graders köld. Snöfall inträffade åter sista dagarne af gamla året, men det nya året ingick regnit med omvexlande kalla dagar samt stormig väderlek, som i går qväll under ett par timmar var orkanlik.
I dag hafva vi åter mulen himmel med vackert snöfall, samt termometern visande 6 g:r under fryspunkten.Gotlands Tidning
Fredagen den 5 januari 1883
N:r 2.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.