Fångantalet

vid härvarande cellfängelse den jan. utgjorde:
Qvarvarande den 1 dec. 20 män, 5 qv.
Tillkomne under mån. 22 män 3 qv.
Afgångne under mån. 21 män 1 qv.
Qvarvarande denna dag 21 män 7 qv.Gotlands Tidning
Fredagen den 5 januari 1883
N:r 2.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.