En Geijers-fest

kommer att den 12 januari firas i Karlstad, då på dagen är 100 år sedan E. G. Geijer föddes. Rektor T. Säve lär skola hålla festtalet, hvari Geijers lefnad och verksamhet kommer att skildras.Gotlands Tidning
Fredagen den 5 januari 1883
N:r 2.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.