Anna Petterssons mördare dömd till döden.

Skomakeriarbetaren E. Larsson-Almqvist var den 2 d:s instäld för Södertelge rådhusrätt för att erhålla sin dom.
Åklagaren yrkade ansvar å Almqvist för mord.
Tillfrågad om han hade något att i sin sak vidare andraga, svarade Almqvist nej.
Rättens ordförande uppmanade ånyo Almqvist att yppa om han kände ånger öfver sin gerning, hvartill Almqvist svarade: "Icke känner jag någon vidare ånger, men nog tycker jag att det är fasansfullt."
Derpå afkunnades rättens utslag, hvarigenom Almqvist dömdes att för mord mista lifvet genom halshuggning.
Domen skall underställas hofrättens pröfning.
Rättens ordförande frågade Almqvist två gånger om han var nöjd med domen. Almqvist svarade utan tvekan: "Ja, jag är nöjd och tacksam."
Almqvist har förut förklarat, att, om han blefve dömd till döden, han icke ämnade begära nåd.
Fångens ansigtsutträck antydde denna gång mera sorg och vekhet än förut varit fallet. Men fullkomligt lugn mottog han sin dödsdom, som syntes för honom snarare vara något efterlängtadt än fruktadt.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.