Att tillhandagå parter

med handlingars ingifvande m. m. har länsstyrelsen förordnat landskanslisten Fr. Sturtzenbecker och landskontoristen J. A. Lindqvister.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.