Guldbröllop.

Sistl. onsdag hade skräddaren L. P. Vestdahl och hans maka glädjen upplefva 50:e årsdagen af deras förening. Det åldriga och krya paret omgafs af två barn, fyra barnbarn och ett barnabarnsbarn. Från en i San Francisco boende son, ingeniören Ferd. V., ankom ett lyckönskningstelegram. Dessutom hafva de en i Plymouth bosatt dotter.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.