Gåfva till kyrka.

En prydlig och vacker ljuskrona, skänkt till Öja församlings kyrka af handlanden Viktor Hansén och hans fru, född Bäckström å Burgsvik, begagnades första gången under sistl. julotta. Kronan är förfärdigad hos gelbgj. P. A. Hellgren i Visby.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.