Långväga resande.

I fredags hitkom från Kina på ett kortare besök i föräldrahemmet sjökapten Teodor Söderdahl, son till f. vaktm. vid lasarettet J. Söderdahl. Hr S. har under en lång följd af år seglat på kusterna af KIna och Japan samt var en af de första svenskar, som helsade Vega-fararne innan de anlände till Yokohama.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.