Polisen.

Skomakaren K. J. Ahlquist har blifvit förordnad att tills vidare uppehålla poliskonstapel J. Sandelinus tjenst, sedan denne senare blifvit förordnad att tjenstgöra som biträde vid exekutivgöromålen under O. N. Hallgrens sjukdom.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.