Mejerifrågan

var i går åter föremål för öfverläggning vid sammanträde med deri intresserade personer.
Kommisaridn Stenmark föredrog förslag till bolagsordning, som punktvis behandlades och i allraflesta fall utan diskussion gillades.
Förslaget skulle tryckas och med det snaraste spridas, för att vid ett blifvande sammanträde om tre veckor ytterligare granskas, då äfven interimsstyrelse kommer att utses.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.