Till ordförande

äro utsedde: i Barlingbo sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren H. N. Pettersson Lillåkra;
i Endre sockens fattigvårdstyrelse hemmansegaren Th. Wiberg Endregårda;
i Levede sockens kommunalnämd hemmansegaren Jakob Siggelin Pjenarfve;
i Sundre sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren Jacob Pettersson Vestergårda;
i Ejsta sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse husbonden Olof Cedergren Bopparfve;
i Helvi sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse husbonden Johan Hellström Seigs;
i Buttle sockens kommunalnämd hemmansegaren Jacob Lagergren Österby;
i Garda sockens kommunalnämd husbonden Nils Nilsson Smiss;
i Atlingbo sockens kommunalnämd hemmansegaren Edvin Valter Isums;
i Gothem sockens kommunalnämd Jacob Jacoksson Fjerdinge;
i Vesterhejde sockens kommunalnämd landtbrukaren A. Stålhandske Vible.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.