Auktion.

Fredagen den 28 i denna månaden från kl. 10 f. m. låter sysslomännen i fabriksfirman J. W. Klintberg & kompanis konkursmassa genom offentlig auktion försälja massans qvarvarande lager, bestående af diverse bord med marmorskifvor, deribland ett divansbord med skifva af hvit carrarmarmor, brefpressar, broscher och medaljonger, grafmonument och grafkors, ett större parti qvartisten, ett dito blocksten, åtskilliga inventarier och verktyg, såsom en ytterstomme till en större ångpanna, en tvåtubig ångpanna, 2:ne slipmaskiner, en störee svarf för oval svarfning, 3 st. vanliga, mindre svarfvar, en lyftkran med löpare och block, en hyfvelbänk, stocksågar, bandsåg, en kombinerad stensåg, en hop stenhuggeriverktyg, spett och brottstänger, diverse hyflar, ett smidstäd, ett skrufstäd, några smedjeverktyg, skyfflar och qvarnhackor, åtskilliga jernrör och kettingar, ett parti jernskrot, en maskinrem af läder, en mängd råämnen m. m. m. m.; ävensom åtskilliga möbler och husgerådssaker, såsom en soffa, 12 stolar, pianostolar, jernstolar, en spegel med marmorbord, en minre väggspegel, lampor och landterna, lakan och handdukar, tågmattor och andra mattor, ett paraplyställ, jämte mera annat, som icke så noga kan uppräknas; och lemnas åt betrodde köpare 2 månaders betalningsanstånd.
Vid samma tillfälle försäljes äfven en massan tillhörig, å den s. k. Burgen i Närs socken uppförd, kalkugn.
OBS.! Auktionen kommer att hållas i konkurs-massans försäljnings-lokal vid Skeppsbron här i staden, och fortsättes lördagen den 27 dennes, om det icke medhinnes att sälja alltsammans den 26:te.
Visby den 15 januari 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.