Från sjön.

Skeppet IRIS, kapten Hansson, afseglade den 14 januari från S:t Thomas till Tuspan (Mexico) för att lasta på Havre.
Skeppet MARIE LOUISE afseglade från Rosario den 5 december till Rio Janeiro.
Bergningsångarne NEPTUN, EOL och HERMES hafva från Reval ankommit till Slite, hvarest hamnen nu är isbelagd ut till Enholmen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.