Gotlandsjernvägen

har under december haft i bruttoinkomst af:
passagerare m. m. 1881 2,779:38. 1882 2,505:38
gods 1881 1,195:56. 1882 1,491:17
från årets början 1881 65,318:28. 1882 78,969:78Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.