Ihjälfrusen.

En af våra brefskrifvare berättar: Från Hemdarfve i Slite gick hustru Christina Jespersson i lördagsmorse för att hälsa på vid Stenbjers i Gerum och sade sig ämna återkomma på aftonen; men då hon icke ännu på söndagsafton hemkommit började man blifva orolig. På måndagsmorgon blef hon af en sockenbo anträffad å myren liggande död på isen med hufvudduken lagd under hufvudet och voro skodonen afdragna; en butelj innerhållande bränvin stod jemte henne och hvaraf någon del var förtärd. Antagligen har hon legat der sedan lördagsqvällen och har kölden slutat hennes lif sedan hon lagt sig för att hvila och dervid insomnat.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.