Postverket.

Till e. o. postexpeditör har generalpoststyrelsen utnämt Wilh. Weström vid härvarande postkontor.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.