Till ordförande

äro utsedde i Vestergarn sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse Olof Petter Nilsson Stelor,
i Lärbro sockens kommunalnämd förre folkskolläraren C. N. Carlson vid Norrvange,
i Burs socken kommunalnämd Elias Gustafsson Allmunde,
i Stånga sockens kommunalnämd Lars Lagergren, Gumbalde,
i Alskog socken kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren L. T. Jacobsson, Stenstugu,
i Lau socken kommunalnämd hemmansegaren Carl Carleson, Koparfve,
i Linde sockens kommunalnämd hemmansegaren August Sandqvist Myrungs,
i Follingbo sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse husbonden Lars Jacobsson Björkebos,
i Ardre socken kommunalnämd husbonden Jacob Jacobsson Botvalde.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.