Från hamnen.

Motorskonarna Nancy, Johansson, och Habil, Velander ha idag ankommit, den förra från Kärrsvik och den senare från Skutudden båda med ved. Tremastskonarna Sigrid och Anna ha tomma idag avgått, den förre till Oskarshamn och den senare till Figeholm.Gotlands Allehanda
Torsdagen 30 Augusti 1928
N:r 203