Gud har idag till sig hemkallat vår kära syster, svägerska och faster Karolina Kristina Pettersson i sitt 55 levnadsår.
Hemse den 15 juni 1932.
Reinhold o. Ruth Pettersson.
Klas-Ebbe.

Sv. Ps. 473. 5 v.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138