Vår kåra dotter och syster Kerstin Maria har lämnat oss i en ålder av 29 år.
S:t Anna den 14 juni 1932.
Hulda och Aug. Fagerström.
Nils. Olof. Gudrun.

Begravningsakten äger rum i S:t
Anna kyrka söndagen den 19 juni kl. 1 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138