Överklagat trafiktillstånd.

Slite—Roma järnvägsaktiebolag besvarar sig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 5 september att meddela bilägaren John Axel Gardell, Bringes i Norrlanda, tillstånd till lanstrafik för godsbefordran. Bolaget hemställer om beslutets undanröjande. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282