Logen Oskars minne

av I. O. G. T. hade i går anordnat ett större möte i I. O. G. T:s stora sal, vilket var besökt av nära 150 godtemplare. Utom visbybor deltogo ordensmedlemmar från logerna i Lummelunda, Barlingbo, Stenkumla, Västerhejde, Väte och Klintehamn. Vid mötet förekom bl. a. intagning av fem nya medlemmar samt två genom inklarering från andra loger. Musik utfördes av Flintelogens musikcirkel och dramatisk uppläsning av hr Wilh. Sundberg, som föredrog ett dramatiskt utkast av Upton Sinclair. Vidare slog man ett slag för den unisona sången under ledning av en sångargrupp från värdlogen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282