angfartyget_hansa-1899.jpg

Temperatur och lufttryck
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

  Termometer Barometer
Lördag:    
kl. 2 e. m. + 4,2 768,6
kl. 4 e. m. + 5,1 767,8
kl. 6 e. m. + 5,4 766,5
kl. 8 e. m. + 5,5 765,8
kl. 10 e. m. + 5,6 765,1
kl. 12 midnatt + 5,6 764,5
Söndag:    
kl. 2 f. m. + 5,5 764,3
kl. 4 f. m. + 5,5 764,0
kl. 6 f. m. + 5,5 763,3
kl. 8 f. m. + 5,5 762,8
kl. 10 f. m. + 5,6 762,3
kl. 12 middag + 5,7 761,7
kl. 2 e. m. + 5,5 761,3
kl. 4 e. m. + 5,3 761,0
kl. 6 e. m. + 5,2 760,8
kl. 8 e. m. + 4,8 760,5
kl. 10 e. m. + 5,0 760,3
kl. 12 midnatt + 4,9 760,0
Måndag:    
kl. 2 f. m. + 5,3 759,5
kl. 4 f. m. + 5,2 759,3
kl. 6 f. m. + 4,6 758,8
kl. 8 f. m. + 4,5 758,6
kl. 10 f. m. + 5,5 758,5
kl. 12 middag + 6,0 758,0


Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282