040613-visbyhamn.jpg

Att vår äskade maka och fader L. P. Östergren gick hem till Gud i natt i sitt 92 levnadsdr, sörjd och i ljust minne bevarad av oss, en stor vänkreta samt Rone baptistförsamling.
Findarve i Rone den 4 dec. 1934.
Karolina Östergren.
Barn. Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Dav. 91 psalm.
Andl. sång. 131, vers 3.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283