Genom exekutiva auktioner,

som förrättas å nedanstående platser och tider, kommer att mot kontant betalning försäljas följande egendom: den 6 dec. kl. 12 p. d. hos lantbr. Nils Engelke, Bäcks, Hangvar, en kviga, samma dag kl. 1,30 e. m. hos lantbr. Karl Pettersson, Snäckers, Hagvar: 1 skördemaskin med självavläggare.
Slits i landsfiskalskontoret den 3 dec. 1934.
Berthil Bonde.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283