För all hedersbevisning i form av kransar och blommor vid vår broders, JOHAN SVENSSON, bår, framföra vi härmed vårt varma tack.
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302