En gripande begravningsakt

förrättades i dag på middagen, då stoftet efter änkefru Bertha Strömberg vigdes till den sista vilan. Jordfästningen förrättades i domkyrkans med granar och levande ljus vackert smyckade kor av domkyrkokommir pister Nils Öberg, som höll en anslående betraktelse över orden i Hebr. 13:14. Den stämningsmättade norgehögtidligheten omslöts av psalmerna 598 och 102: 1, 2, 5. Efter akten i kyrkan satte sig processionen i rörelse till östra kyrkogården, där gravsättningenskedde. En risk blomsterskörd hade sänts till båren.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1934
N:r 303