Vår uppoffrande Tant Direktör Oscar Hanssons efterlämnade maka Alma Hansson, f. Wesslau avled hastigt i dag, Annandag Jul, i en ålder av 69 år, 11 månader och 29 dagar; djupt sörjd och i ljusaste minne bevarad av oss, kusiner och övriga släktingar samt många vänner.
Karlsborg d. 28 dec. 1934.
Asta och Hilding Sandlin.
Olle. Nisse. Pelle.

Jordfästningen äger rum torsdagen den 8 januari 1936 kl. 1 e. m. i Store gravkoret b Norra kyrkogården i Stockholm, dit eventuella blommos kunna sändas före kl. 12.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304