Förlovning

har tillkännagivits mellan med. kand. Inge Larsson, Visby, och fröken Gulli Blomberg, dotter till f. fabrikören Axel Blomberg och hans maka, Lund.
— Förlovning har tillkännagivits mellan konditorn Anton Sedvall, Viksjöfors, och fröken Gunhild Olofsson, dotter till bagaremästare G. A. Olofsson, Slite. och hans maka.
— Förlovning har tillkännagivits mellan hr Helge Beckman, Visby och fröken Inga Johansson, Vestkinde.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304