Fårösunds norra gatt

nalkas nu sin fullbordan. Mudderverket är visserligen kuvar för efterrensningsarbeten, men borrpråmar har återsänts till fastlandet, och man börjar tänka på uppbrott från arbetsplatsen. Den stenknalle, som för en tid sedan ännu fanns kvar utanför norra inloppet till farleden, är nu bortsprängd, och sedan rensningsarbetet avslutats, återstår endast ramning av farleden, vilket arbete förmodligen lotsverket kommer att utföra.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209