Förhöjt statsbidrag till Rute kommun.

K. m:t har medgivit Rute kommun att tillgodoräkna sig 90 proc. statsbidrag å ett belopp av 5,590 kr., med vilkens summa kommunen medgivits öka totalkostnaderna för det statskommunala resarvarbete, som avser omläggning och förbittring av vägen från Vestrume till Talings. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209