Från hamnen.

I går e. m. inkom ångf. Ribergsborg, från Danzig med stenkol. Samma dag avgingo ms Iris, Karlsson, till Stockholm med snappmål, ms Ally, Hansson. till Klintehamn med eternit samt ångf. Irene, Holmqvist, till Nyköping med styckegods.
I dag har ms Böljan, Johansson, inkommit från Stockholm med bensin.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209