040528-polhemsgrden.jpg

Härmed kungöres

att länsstyrelsen genom beslut denna dag återkallat för automobilföraren Axel Verner Olofsson i Visby utfärdat körkort för automobils förande ävensom honom tilldelat trafikkort (omnibuskort).
Visby i landskansliet den 24 september 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224