Vår kära mor och mormor Anna Johanna Katarina Hansson insomnads lugnt och fridfullt i dag i en ålder av 87 år; sörjd osh saknad av oss, slakt och vänner.
Ösarve, Bäl den 25 sept. 1934.
Augusta och Karl Johansson.
Barnbarnen.

Sv. ps. 221 v. 3.

Tack för allt vad Du gjort för oss.



Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224