För all vänlighet och deltagande vi fått röna vid vår älskade makes och faders sjukdom och bortgång, till Mariahemmets personal, till släkt och vänner, frambära vi vårt varma tack.
Burgsvik den 26 sept. 1934.
EBBA BOBERG.
GÖSTA. BERTIL. INGVAR.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224