Hansa.
Hat och kärlek.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224