Rådhusrätten.

Härmed kungöres, att, sedan rådhusrätten i Visby den 4 juni 1934 dömt till boskillnad mellan snickaren Karl Martin Emanuel Grefberg (Greveberg) och hans hustru Sigrid Elmina Matilda, född Norrby, den 24 september 1934 till rådhusrätten i Visby ingivits instrument över den 7 juli 1934 förrättad bodelning.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224