Till nämdeman

för Burs ting för en period av 6 år har i dag omvalts hittillsvarande nämndemannen Anshelm Johansson, Anges i Burs. Hr Nils Pettersson, Bomunds i När, erhöll 15 röster.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216