Kronan säljer Skenholmen och Närsholmen?

Domänstyrelsen har till arméförvaltningens fortifikationsdepartement överlämnat uppgjort förslag till försäljning av de på Gotland belägna kronoparkerna Skenholmen och Närsholmen med anhållan om meddelande huruvida ämbetsverket med hänsyn till kronoparkernas belägenhet eller
ur andra synpunkter har något att erinra mot försäljningen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216