Landsbygden.

ANGA, 17 sept.
En högtidlig begravning ägde rum här i Anga kyrka förliden fredag e. m., då stoftet av den så sorgligt omkomne gossen Åke Eellström fördes till sitt sista vilorum. Denne blev den förste, som den nyinköpta likva¢nan fick föra till sista vilorummet. Yå kyrkogården hade samlats mycket folk, som med innersta känsla deltog i föräldrarnas stora sorg. När den vita kistan inbars i kyrkan, bildade skolbarnen häck, varvid tonerna av en sorgemarch förklingade under valven. När kistan placerats på katafalken spelades ps. 489 v. 3, varefter kyrkoherde Thulin framträdde och höll ett .medryckande tal och trästens ord till de sörjande, samt därefter den sedvanliga ritualen. Därefter sjöngs från läktaran av skolbarnen ett par sånger. När så kistan bars ut och sänktes i graven, framträdde folkskolläraren på platsen och nedlade kransar, såväl sin egen som skolbarnens, och frambar även då sitt tack till den så omtyckta och allvarliga eleven. Kransar framburos även från skolkamrater, från iuniorkamrater och många andra. För övrigt gavs en rik blomstergärd, som fyllde den öppna graven.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216